HOËR LANDBOUSKOOL BOLAND

MISSIE

Die Hoër Landbouskool Boland is een van die toonaangewende en leidende opvoedkundige instellings in die Wes-Kaap, waar die normale akademiese kurrikulum aangevul kan word met gespesialiseerde landbou-opleiding. Ter ondersteuning van die onderrig- en opvoedingsprogram word ‘n gebalanseerde buite-kurrikulêre program van hoogstaande gehalte aangebied.

VISIE

‘n Toonaangewende Hoër Landbouskool wat waardegedrewe opvoeding en professionele onderrig by uitnemendheid aan die kind bied – dit impliseer dat die omgewing se behoefte na gebalanseerde gemeenskapsleiers bevredig sal word deur die ontwikkeling van ons leerders se potensiaal deur middel van ons unieke onderrigomgewing.

DIE AFRIKAANSE TAALMUSEUM & -MONUMENT

MISSIE

Die ATM streef na die welstand van Afrikaans binne die groter Suid-Afrikaanse gemeenskap. In hierdie gees wil ons Afrikaans bevorder en ondersteun, veral onder die jeug en nie-moedertaalsprekers. Ons poog voortdurend om wedersydse respek tussen Afrikaans en ander inheemse tale te bevorder deur onder meer die invloede van die verskillende tale op mekaar te erken.

BRIDGEHOUSE

Bridge House is a sustainable South African learning community. In a changing world, we deliver a globally relevant education which realises each individual’s potential to lead, innovate and serve with confidence.

The School, situated in the magnificent Cape Winelands close to Franschhoek, Stellenbosch and Paarl is a well-established, independent day and boarding school for eight hundred and eighty girls and boys from Playschool to Grade 12. Committed to nurturing a ‘can do’ attitude, Bridge House excels in recognising the spirit of individualism within a framework of integrity, humility, wisdom and inspiration.

GOUDINI HIGH

“DIE SKOOL IN GOUDINI is by uitnemendheid ‘n gemeenskapskool. Hy is 102 jaar (tans 160 jaar) gelede deur die gemeenskap vir die gemeenskap gestig. En met die jare is hy in die gemeenskap geweef – totdat hy vandag, net soos die Kerk, ‘n natuurlike deel van die Goudini-lewe is. Daaraan is die mense van Goudini gewoond, hulle vind dit vanselfsprekend en hulle verlang dat dit altyd so moet wees. En die skool is dankbaar en bly dat dit so is. Trouens dit is sy trotse tradisie.”

“DIE GEMEENSKAP VAN GOUDINI is ouer as die meeste ander gemeenskappe in Suid Afrika. Byna twee-en-‘n-halwe (tans 3) eeu het verloop sedert die eerste Pionier Goudini binnegekom het, en (meer as) ‘n hele eeu het reeds verstryk sedert die stigting van die dorp en die skool.